Ostatnie dni Pakietu Dynamicznego i Pracujący

Pakiet Dynamiczny i Pakiet Pracujący to produkty oferowane przez Deutsche Bank. Będą one dostępne w ofercie banku już tylko do 28 listopada 2014 roku. Omawiane pakiety łączą w sobie wysokooprocentowane lokaty oraz możliwość skorzystania z produktów inwestycyjnych. Przeznaczone są dla klientów, którzy chcą zdywersyfikować swoje oszczędności lokując je zarówno na depozytach terminowych jak i w funduszach inwestycyjnych. W przypadku Pakietu Pracującego połowa środków zainwestowanych przez klienta jest lokowana na trzymiesięcznej lokacie 4% w skali roku.

Druga połowa środków jest inwestowana w fundusze Skarbiec TFI, JP Morgan we współpracy ze Skarbiec TFI i TFI PZU. Pakiet Dynamiczny to 25% środków umieszczanych na lokacie oprocentowanej na poziomie 8% oraz 75% środków zainwestowanych w fundusze Skarbiec TFI, JP Morgan we współpracy ze Skarbiec TFI i TFI PZU. Deutsche Bank umożliwia nabycie jednostek 27 funduszy inwestycyjnych. Minimalna kwota potrzebna do inwestycji w jeden pakiet to 1 tysiąc zł. (Źródło: Deutsche Bank, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię