Oprocentowanie obligacji skarbowych w sierpniu

Sierpień przyniesie zmiany w oprocentowaniu obligacji skarbowych. W przypadku obligacji na dwa i trzy lata zostanie ono dostosowane do spadających rentowności obligacji handlowanych na rynku hurtowym. Oprocentowanie zostanie utrzymane na dotychczasowym poziomie w przypadku obligacji na cztery i dziesięć lat. Tak na temat wypowiada się Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów:

“W sierpniu oprocentowanie 2-letnich i 3-letnich obligacji oszczędnościowych wyniesie odpowiednio 2,80% i 3,00%. Zmiana ta wynika z sukcesywnego spadku rentowności obligacji handlowanych na rynku hurtowym. W ostatnim półroczu rentowność hurtowych obligacji 2-letnich spadła z ponad 3% do 2,4%, a oprocentowanie analogicznych obligacji oszczędnościowych pozostawało na niezmienionym poziomie 3,00%. W tej sytuacji oprocentowanie nowych 2-letnich obligacji oszczędnościowych ustalone na poziomie 2,80% pozostaje atrakcyjne i nadal jest znacznie wyższe od rentowności obligacji hurtowych. Oferta obligacji o dłuższym okresie oszczędzania, czyli 4- i 10-letnich, pozostała niezmieniona w stosunku do warunków z lipca br.” (Źródło: prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię