Oprocentowanie lokat

Lokaty bankowe różnego typu można scharakteryzować podając przeróżne parametry. Jednak cechą lokat, która najbardziej chyba interesuje większość klientów banków jest ich oprocentowanie. To właśnie oprocentowanie lokat w bardzo dużym stopniu wpływa na zysk właściciela lokaty. Należy jednak zauważyć, że w kontekście oprocentowania lokat mamy do czynienia z dwoma wskaźnikami. Mowa tutaj o oprocentowaniu nominalnym oraz oprocentowaniu realnym. Poza tym oprocentowanie lokat może być stałe lub też zmienne. Na czym polegają takowe różnice?

Zacznijmy od oprocentowania nominalnego i realnego. Banki przedstawiając swoje oferty lokat bardzo często podają ich oprocentowanie właśnie, jako oprocentowanie nominalne. W takim przypadku nie jest uwzględniony podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki. Jeżeli uwzględnimy takowy podatek otrzymamy oprocentowanie realne, czyli właściwy wskaźnik pozwalający oszacować przyszły zysk. Oczywiście warto również zwrócić uwagę na inflację. Warto porównać oprocentowanie z poziomem inflacji w czasie trwania lokaty. Pozwoli to oszacować realny zysk, jaki wypracowała lokata.


Wróćmy jednak do samego oprocentowania, a dokładnie do oprocentowania stałego i zmiennego. Lokata o stałym oprocentowaniu jest pewniejsza, nie ma ryzyka, że za miesiąc zmieni się oprocentowanie. Lokata długoterminowa o stałym i wysokim oprocentowaniu jest najlepsza na słabnącą gospodarkę. Kryzys niesie obniżenie stóp procentowych. Lokaty o zmiennym oprocentowaniu niosą ze sobą ryzyko, że bank zmieni oprocentowanie w trakcie trwania lokaty.

Jedynym drogowskazem może się tu okazać śledzenie zmian stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Bowiem zmiany oprocentowania lokat podążają za zmianami stóp procentowych NBP. Decyzje NBP zapadają pod wpływem zmian gospodarczych. Oprocentowanie rośnie wraz ze wzrostem gospodarczym i inflacją. Maleje zaś, gdy gospodarka staje się słabsza i nie rozwija się. Na tej podstawie można przewidzieć, jakie będą zmiany czy oprocentowanie lokat będzie rosło czy malało.

Najlepszym rozwiązaniem przy rosnących stopach procentowych jest zawieranie lokat o stałym oprocentowaniu na krótkie terminy. Wyszukujemy na rynku bank, który w danym momencie oferuje najlepsze oprocentowanie lokat o horyzoncie oszczędzania 1-3 miesiące. Po zakończeniu lokaty warto sprawdzić czy tym razem inny bank nie oferuje lepszej oferty lokat ze stałym oprocentowaniem.

W kwestii oprocentowania warto wspomnieć również o lokatach progresywnych. Oprocentowanie takich lokat rośnie wraz z trwaniem lokaty. Takowy wzrost odnotowujemy wraz z kolejnymi okresami, na jakie podzielony jest czas trwania lokaty (przeważnie miesiące). W ten sposób pod koniec trwania depozytu oprocentowanie może być o wiele wyższe niż w przypadku tradycyjnych lokat.

Jednak należy zwrócić uwagę, że oprocentowanie lokat progresywnych dość często “startuje” z niskiego pułapu (niskie oprocentowanie), co powoduje, że w ogólnym rozrachunku zysk z tego typu lokaty nie różni się nazbyt od tego, co może wypracować tradycyjna lokata terminowa ze stałym oprocentowaniem.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię