Opodatkowanie polisolokat

Podatek od zysków kapitałowych obejmuje między innymi lokaty terminowe. Sposobem na ominięcie tego podatku było zakładania tak zwanych polisolokat. Od 1 stycznia 2015 roku podatek obejmie również i tego typu produkty. Ministerstwo Finansów dopięło swego i lokaty w formie polis na życie i dożycie będą opodatkowane według stawki 19%. Zmiany obejmą również produkty strukturyzowane. Oficjalnym powodem wprowadzenia zmian jest ujednolicenie systemu podatkowego. Innym powodem jest chęć zwiększenia wpływów do budżetu z tytułu podatków.

Jeżeli klient zawarł umowę o polisolokatę przed 18 października 2014 roku to zyski z polisolokaty nie będą opodatkowane. W przypadku umów zawartych między 18 października, a 31 grudnia 2014 roku opodatkowanie będzie proporcjonalne. Podatek będzie naliczony za zysk od 1 stycznia 2015 roku do końca umowy. Całkowite opodatkowanie obejmie umowy podpisane po 1 stycznia 2015 roku. Pocieszeniem dla inwestorów jest to, że pozostałe zalety polisolokat się nie zmienią. (Źródło: Bankier.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię