Ogromne zainteresowanie Obligacjami Skarbu Państwa

Obligacje Skarbu Państwa okazały się prawdziwym hitem na rynku w listopadzie tego roku. W porównaniu do października ich sprzedaż zwiększyła się o 960 milionów złotych i osiągnęła wartość ponad 1.146,4 miliarda złotych. Okazuje się, że to najlepszy wynik od grudnia 2003 roku! Ogromny wpływ na taki wynik miała Listopadowa 13-stka, czyli jednorazowa oferta Ministerstwa Finansów. Udział w sprzedaży tej oferty wyniósł 76%. Można więc śmiał powiedzieć, że pomysł był jak najbardziej trafiony.

Rodzi sie więc pytanie czy ministerstwo spróbuje powtórzyć ten sukces oferując inwestorom kolejne produkty o zbliżonej charakterystyce (oprocentowanie, czas trwania itp.)? W porównaniu do października tego roku większym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się również Obligacje Skarbu Państwa na dwa, trzy i cztery lata. Nie obyło się jednak bez spadków. W listopadzie inwestorzy rzadziej decydowali się na kupno obligacji dziesięcioletnich. Wartość sprzedaży takich papierów wartościowych spadła w porównaniu do października o 21%.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię