Obligacje PKN Orlen

Niedawno pisaliśmy o emisji obligacji skarbowych, czyli tak zwanych “listopadowych trzynastek”. Jest to pewnego rodzaj alternatywa dla lokat terminowych oferowanych przez banki. Dziś zajmiemy się innymi papierami wartościowymi. Chodzi tu o czwartą serie obligacji PKN Orlen. Trzy pierwsze emisje na łączną sumę 600 milionów złotych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród inwestorów indywidualnych. Seria D to obligacje o wartości 100 milionów złotych. Orlen planuje emisję papierów dłużnych na łączną sumę 1 miliarda złotych.

Partnerami PKN w ramach emisji są UniCredit CAIB Poland SA, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao SA, a także dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Zmienne oprocentowanie, jak na razie, ostatniej serii obligacji oparte będzie o sumę WIBOR-u 6M zwiększonego o marżę w wysokości 1,3 p.a. i będzie wypłacane co pół roku. Termin wykupu obligacji to 4 lata.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię