Obligacje na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska S.A

Obligacje na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska S.A zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Papiery wartościowe przewidziane są na 3 lata, a ich wartość to 500 milionów zł. Emisja obligacji miała miejsce w listopadzie 2014 roku. Oprocentowanie papierów wartościowych opiera się na stawce WIBOR 6M. Jest ona zwiększona o marżę odsetkową w wysokości 1,3%. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Wartość nominalna pojedynczej obligacji to 1 tysiąc zł. Na temat obligacji wypowiada się Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank:

“Wprowadzenie obligacji do notowań na rynku Catalyst jest ważnym wydarzeniem w naszej historii, ponieważ po raz pierwszy papiery wartościowe emitowane przez Raiffeisen Polbank znalazły się w obrocie publicznym. To potwierdzenie wiarygodności banku, jego mocnej pozycji na rynku oraz dochowywania najwyższych standardów raportowania finansowego. Sama emisja obligacji była sukcesem z uwagi na osiągniętą wycenę i wielkość ulokowanej transzy. Obecność na Catalyst przyczyni się do poszerzenia możliwości pozyskiwania środków na dalszy rozwój biznesu.” (Źródło: Raiffeisen Polbank, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię