Obligacje konkurencją dla lokat

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe do najniższego poziomu w historii. To już wiemy od dawna. Wraz z obniżką stóp przyszły też obniżki oprocentowania lokat bankowych. To również wszyscy doskonale wiedzą. Ale czy wszyscy wiedzą, że oprocentowanie papierów wartościowych, a dokładnie obligacji skarbowych pozostaje na niezmienionym poziomie od maja tego roku? W tym czasie średnie oprocentowanie depozytów bankowych spadło o 0,65 – 0,86%.

Stałokuponowe dwuletnie obligacje oprocentowane są na 3%. w skali roku. Trzyletnie obligacjach w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą na poziomie wyniesie 3,5% w skali roku. W kolejnych okresach równe będzie stopie WIBOR 6M. Papiery wartościowe cztero i dziesięcioletnie w pierwszym rocznym okresie odsetkowym to odpowiednio 3,5 i 4%. W kolejnych okresach ich oprocentowanie ustalone zostanie na podstawie wskaźnika inflacji powiększonego o 1,25% marży dla czteroletnich oraz 1,5% marży dla papierów dziesięciolatek.


Średnie oprocentowanie na rynku lokat to 2,5% przy depozytach na 3 do 12 miesięcy. Obligacje są, więc konkurencyjnym produktem dla lokat, chociaż same też nie są pozbawione wad. Zawsze jest to jednak jakaś alternatywa.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię