Obligacje komunalne

Bank Ochrony Środowiska ma w swojej ofercie kompleksową obsługę obligacji komunalnych. Umożliwiają one finansowaniem planowanego oraz przejściowego deficytu budżetu. Poza tym tego typu obligacje umożliwiają skonsolidowanie posiadanego zadłużenia, finansowanie planowanych inwestycji czy ustalenie długoletnich i dogodnych terminów spłaty. Taka oferta kierowana jest do samorządów. Bank Ochrony Środowiska posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządowymi, w tym z gminami, powiatami czy województwami.

Tego typu obligacje wiążą się z pewnymi cenami. Prowizja jest płatna jednorazowo i pobierana jest 30 dni zawarciu umowy związanej z emisją obligacji. Oprocentowanie tego typu obligacji jest zmienne. Opiera się o WIBOR 6M. Należy również pamiętać o marży, która w przypadku obligacji komunalnych jest uzależniona od ratingu kredytowego Emitenta i warunków emisji. Odsetki w przypadku obligacji komunalnych płatne są, co sześć miesięcy. Więcej informacji na stronie internetowej BOŚ Banku.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię