Nowy produkt strukturyzowany Raiffeisen Polbanku

Od 16 sierpnia tego roku klienci Friedrich Wilhelm Raiffeisen, czyli bankowości prywatnej Raiffeisen Polbanku będą mogli zapisywać się na nowy produkt strukturyzowany “Optimum”. Jest to dwuletnie ubezpieczenie strukturyzowane oparte na notowaniach funduszu Ethna – Aktiv E. Premia możliwa do uzyskania przez klienta na zakończenie okresu ubezpieczenia zależy od wartości notowań funduszu w przedziale czasowym od 22 sierpnia 2013 do 21 sierpnia 2015 roku. Co ważne, bank nie ogranicza w żaden sposób wartości takowej premii.

Produkt strukturyzowany został przygotowany w wyniku współpracy z TU na Życie Europa. Na czym dokładnie to polega? Otóż klient otrzyma upragnioną premię, jeżeli w dniu końcowej obserwacji, czyli 21 sierpnia 2015 roku wartość jednostki funduszu będzie większa od początkowej wartości. Potencjalny zysk zostanie dokładnie określony trzeciego dnia roboczego po dniu zakończenia subskrypcji. Przyjmie wtedy wartość w przedziale od 65 do 85% (wzrostu przy uwzględnieniu dodatkowych czynników). Zaletą tego produktu jest stosunkowa prostota oraz potencjalnie nieograniczony zysk.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię