Nowe oprocentowanie obligacji skarbowych od maja

Ustalono wysokości oprocentowania obligacji oszczędnościowych, jakie będą obowiązywać w maju 2016 roku. W porównaniu z kwietniem nie zmieniło się wiele. Oprocentowanie dwuletnich papierów skarbowych sięgnie teraz 2%, trzyletnich – 2,10%, czteroletnich – 2,30%, a dziesięcioletnich – 2,50%. Pierwsze z nich wyliczane jest raz na 6 miesięcy na podstawie sześciomiesięcznej stopy procentowej, według której banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek. Dla obligacji na okres 4 lat oprocentowanie wyliczane jest raz w roku według między innymi wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy. Podobnie jest w przypadku obligacji na 10 lat.

Oprocentowanie obligacji dwuletnich w pierwszym roku naliczane będzie od kwoty 100 złotych, w drugim natomiast do tej wartości dodaje się uzyskane w ciągu pierwszych 12 miesięcy odsetki i od tej sumy naliczanie zostaje wznowione. Nazywa się to kapitalizacją odsetek. Obligacje czteroletnie wyliczane są nieco inaczej. Wysokość ich oprocentowania po pierwszym roku ustala się na podstawie sumy inflacji i stałej marży w wysokości 1,25%. Zyski wypłacane są po każdym roku. Podobnie jest w przypadku obligacji na okres 10 lat. Wysokość marży wynosi tu jednak 1,50%.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię