Nowa forma inwestycji z “Kapitalną Parą” Eurobanku

W ofercie Eurobanku pojawił się nowy produkt, stanowiący mix nieodnawialnej, 4-miesiecznej lokaty terminowej oraz inwestycji w fundusz Amundi Parasolowego FIO. Aby skorzystać z promocji należy zainwestować minimalną kwotę 5 tys. zł. Wkład klienta jest dzielony po 50% i przeznaczany w takich proporcjach na lokatę i zakup jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Pieniądze złożone na lokacie objęte są wysokim 5% oprocentowaniem w skali roku.

Klient dokonuje wyboru spośród subfunduszy Amundi Parasolowego FIO, czyli Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek, Amundi Akcyjny, Amundi Stabilnego Wzrostu, Amundi Zrównoważony. Warte podkreślenia jest, że Eurobank nie nalicza kosztów manipulacyjnych za zakup jednostek funduszu. Promocja „Kapitalna Para” podlega zwielokrotnieniu, co oznacza, że Klient ma szansę uruchomienia dowolnej liczby lokat z funduszem. Skorzystanie z oferty jest jednakże ograniczone czasowo. Chcący skorzystać z takiej formy inwestycji mają czas na podjęcie decyzji do 30 kwietnia 2015 r. (Źródło: Eurobank, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię