Nowa Czysta Energia Zysku – subskrypcja szósta

Nowa Czysta Energia Zysku to ubezpieczenie z funduszem kapitałowym przygotowane przez Bank Ochrony Środowiska. Podstawą osiągnięcia zysku jest wzrost notowań akcji spółek z branży ekologicznej. Potencjalny zysk z inwestycji to nawet 13% na zakończenie okresu ubezpieczeniowego. Dodatkową zaletą jest ochrona kapitału. Bank proponuje ochronę kapitału na poziomie 101% zainwestowanych środków (na koniec okresu ubezpieczeniowego). Czas trwania inwestycji to 3 lata.

Minimalna kwota, jaką należy posiadać by skorzystać z oferty to 3 tysiące zł. Subskrypcja potrwa do 30 kwietnia 2015 roku. Nowa Czysta Energia Zysku przyjmuje formę indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z funduszem kapitałowym. Ochronę ubezpieczeniową w tym przypadku świadczy TU na Życie Europa S.A. Z oferty można skorzystać w każdym oddziale Banku Ochrony Środowiska. Do koszyka spółek, których notowania będą wpływać na ostateczny zysk zaliczamy: SUNEDISON INC, FIRST SOLAR INC, TESLA MOTORS INC, VEOLIA ENVIRONNEMENT, VESTAS WIND SYSTEMS A/S oraz APPLIED MATERIALS INC.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię