Niższe oprocentowanie w PKO BP

PKO Bank Polski zdecydował się właśnie obniżyć oprocentowanie swoich wybranych lokat. Stawki spadły o 0,1-0,2 punktów procentowych. Zmiany obejmują lokaty półroczne i lokatę na 24 miesiące. W przypadku lokaty „3+3M na nowe środki” stawka spadła z 1,3 do 1,2%. Takie odsetki zostaną wypłacone klientowi, który utrzyma depozyt przez dwa trzymiesięczne okresy trwania lokaty. Oprocentowanie lokaty półrocznej uzależnione jest od kwoty zdeponowanych środków. Teraz Bank gwarantuje 1,1% dla kwoty poniżej 20 tysięcy złotych, 1,20% dla kwoty od 20 do 50 tysięcy złotych i 1,3% dla lokaty powyżej 50 tysięcy złotych.

Oprocentowanie spadło także dla „Lokaty odnawialnej 3+9+12 na nowe środki”. Jest to lokata dwuletnia podzielona na trzy okresy 3 miesiące, 9 miesięcy i 12 miesięcy. Za utrzymanie środków przez cały okres bank płaci 1,25% przy kwocie do 20 tysięcy złotych, 1,3%. przy kwocie od 20 do 50 tysięcy złotych i 1,40% powyżej 50 tysięcy złotych. Obniżone stawki będą obowiązywały nowe lokaty.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię