neoLOKATA ZYSK z nowym oprocentowaniem

Jednym z produktów depozytowych dostępnych w neoBANKU jest neoLOKATA ZYSK. W tym miesiącu zmienia ona swoje oprocentowanie. Bank postanowił nowe oprocentowanie na poziomie 2,7% w skali roku. Obowiązuje ono od 7 października 2015 roku. Oznacza to, że wszystkie nowe lokaty będą zakładane w oparciu o podaną wyżej stawkę oprocentowania. Omawiana lokata neoLOKATA ZYSK jest przewidziana na trzy miesiące. Klienci spełniający warunki promocyjne mogą założyć dowolną liczbę tego typu lokat.

Jednak suma wartości lokat założonych przez jednego klienta nie może przekroczyć 1 milion zł. Minimalna kwota potrzebna do założenia pojedynczej lokaty to 1 tysiąc zł. Na lokacie można zdeponować nowe środki, czyli takie, które stanowią nadwyżkę nad sumę środków zgromadzonych na dzień 29 września 2015 roku w różnych formach (na kontach osobistych, kontach oszczędnościowych czy rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych). Więcej szczegółów (dotyczących również innych produktów) można znaleźć na stronie internetowej neoBANKU.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię