NeoBank – zmiana oferty lokaty

Wraz z końcem roku, bo od od 28 grudnia 2016 roku, zmianie uległo oprocentowanie energoLOKATY 3M PLUS oraz neoLOKATY ZYSK. Nowo otwierane lokaty oprocentowane będą 3,0% w skali roku. energoLOKATA 3M PLUS jest lokatą trzymiesięczną o stałym oprocentowaniu. Każdy klient, który spełni warunki promocji, może założyć dowolną liczbę lokat, jednak tylko pod warunkiem, że suma środków na nie wpłaconych nie przekroczy jednego miliona złotych. Minimalny wkład lokaty wynosi tysiąc złotych. Oferta skierowana jest wyłącznie do nowych Klientów Oddziału onLINE neoBANKU.

neoLOKATA ZYSK zaś jest również lokatą kwartalną o stałym oprocentowaniu. Każdy klient spełniający warunki danej akcji może założyć wiele lokat, jednak suma zdeponowanych na nich środków nie może przekroczyć jednego miliona złotych. Minimalny wkład każdej lokaty to tysiąc złotych. Oferta ta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę pieniędzy powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 21 grudnia 2016 roku na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których klient jest posiadaczem, prowadzonych w neoBANKU.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię