Na co oszczędzamy?

Chcemy oszczędzać by nie bać się niepewnej przyszłości? Jednak niepewna przyszłość to nie wszystko. Co z trudną teraźniejszością? Wciąż nękająca społeczeństwo, państwo i cały świat zła sytuacja gospodarcza tworzy trudną dla wielu rzeczywistość, w której trzeba żyć. Powstaje, więc pytanie czy oszczędzając, zakładając lokaty itp. jesteśmy w stanie czerpać przyjemność z życia? Jak dowodzą badania przeprowadzone przez Banku Millennium jest to możliwe. Internetowe badania banku przyniosły ciekawy rezultat.

Okazało się, że 38% osób oszczędza właśnie z myślą o przyjemnościach. Co z pozostałymi ankietowanymi? 26% oszczędza bez wyraźnego powodu. Są to oszczędności na przyszłość, ale bez jasno sprecyzowanych celów. 19% oszczędza na przysłowiową czarną godzinę. 12,7% przyznało, że oszczędza z myślą o własnym mieszkaniu. Najmniejszy odsetek, bo 4,5% stwierdziło, że oszczędza z myślą o edukacji i przyszłości swoich dzieci. Badania zostały przeprowadzone w maju na grupie 409 osób. Takie wyniki dowodzą, że oszczędzanie nie koniecznie musi się kojarzyć z bezustannymi wyrzeczeniami. Można z nich czerpać również radość.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię