Mniejsze zyski z kończących się lokat

Wciąż spada rzeczywista rentowność lokat. Depozyty roczne założone dwanaście miesięcy temu przynoszą dziś realny zysk na poziomie 2,7% przy oprocentowaniu średnim ponad 3%. Niestety od tego oprocentowania należy odjąć podatek od zysków kapitałowych (19%), a także uwzględnić wzrost cen (0,7% w stosunku rok do roku). Wszystko to sprawia, że realny zysk to właśnie średnio 2,7%. Jeszcze przed miesiącem było to około 3,18% realnej rentowności kończących się depozytów. Niestety taka tendencja będzie się utrzymywać w kolejnych miesiącach.

Wszystko, dlatego że przed rokiem oprocentowanie lokat było w trendzie spadkowym. Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe, co powodowało kolejne obniżki oprocentowania depozytów. Spadało ono dosłownie z dnia na dzień. Na tej podstawie nie trudno wywnioskować, iż lokaty kończące się na przykład za miesiąc dadzą jeszcze niższy realny zysk niż te kończące się dziś. Na szczęście nie dochodzi jeszcze do sytuacji z lat 2011-2012 kiedy to niektóre depozyty wykazywały ujemną rzeczywistą rentowność, choć istnieje ryzyko, że i taki scenariusz może się powtórzy (jeżeli nie w tym roku to w przyszłym). (Źródło: prnews.pl, Open Finance)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię