Mniej lokat = więcej funduszy

Narodowy Bank Polski opublikował niedawno raport dotyczący sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Jednym z ważnych tematów, który został tam poruszony jest sprawa oszczędności. Okazało się, że w drugim kwartale stopa oszczędzania, która stanowi relację oszczędności brutto gospodarstw domowych do ich dochodów (będących do dyspozycji), wyniosła 3,9%. Na stopę oszczędności składają się dwie kategorie, a mianowicie oszczędności dobrowolne oraz oszczędności emerytalne w systemie kapitałowym.

W tym miejscu chcieliśmy zwrócić jednak uwagę na inną sprawę dotyczącą właśnie oszczędności dobrowolnych. Z danych NBP wynika, że gospodarstwa domowe odwróciły się od słabo rentownych lokat bankowych. Zwiększył się natomiast wkład w fundusze inwestycyjne. Wartość transakcji związanych z nabywaniem jednostek funduszy inwestycyjnych wzrosła w drugim kwartale tego roku w porównaniu do roku poprzedniego o 41%. Już drugi kwartał z rzędu mamy do czynienia z takim trendem. W następnych miesiącach może być podobnie. (Źródło: Bankier.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię