Minusy lokat

Jak wszystko również lokaty bankowe mają swoje wady czy też mówiąc inaczej minusy. Wiele osób może zarzucić lokatom, że co prawda dają stosunkowo pewny zysk (w porównaniu na przykład z inwestowaniem w akcje spółek giełdowych), ale jednocześnie poziom takowego zysku jest niski w porównaniu z bardziej agresywnymi formami inwestowania. Jak jest na prawdę i jakie są inne mankamenty lokat bankowych? Poniżej przedstawiamy krótki przegląd tego, co może być postrzegane, jako wady w kontekście różnego rodzaju lokat bankowych.

Wiele osób w lokatach widzi bezpieczną formę pomnażania swoich środków finansowych. Jednak takowe bezpieczeństwo, co oczywiście stanowi zaletę lokat pociąga za sobą również wady. Mowa tutaj o stosunkowo niskich zyskach. Oprocentowanie w skali roku sięga kilku procent, co w przypadku małych kwot zgromadzonych na lokacie daje niezbyt pokaźny zysk. Rozwiązaniem tego problemu mogą być wysokie kwoty przeznaczane na lokaty, ale z drugiej strony nie każdy może pozwolić sobie na zamrożenie sporych środków finansowych na dłuższy okres czasu.


I tutaj możemy wyróżnić kolejną cechę mogącą stanowić na niekorzyść części lokat. Mowa oczywiście o zamrożeniu kapitału na czas trwania lokat. Typowe lokaty terminowe przewidują, że pieniądze zdeponowane przez klienta zostaną przez niego wypłacone dopiero po zakończeniu trwania takowej lokaty (po upływie terminu zapadalności lokaty) wraz z należnymi odsetkami. W takim wypadku wcześniejsza wypłata środków może wiązać się z utratą nawet całości odsetek, a także obowiązkiem opłacenia kar umownych i tym podobnych.

Jednak nie wszystkie lokaty podlegają tym zasadom. W niektórych przypadkach możemy zarówno zwiększać kapitał poprzez określone dopłaty jak i wypłacać środki zgromadzone na lokacie tudzież same odsetki wypracowane przez dany okres trwania lokaty.

Ważną sprawą dotyczącą lokaty jest podatek od zysków kapitałowych. Niestety dla posiadaczy lokat są one objęte tym podatkiem od takowych zysków w wysokości 19%. Banki często w swoich ofertach przedstawiając oprocentowanie i prognozy zysków pomijają fakt, iż od takowych przychodów należy jeszcze odjąć wspomniany podatek.

Poza tym realny zysk z lokat może być jeszcze mniejszy z innego powodu. Mowa tutaj o inflacji, czyli spadku wartości pieniądza w czasie. Aby mówić o rzeczywistym przychodzie z lokaty pod uwagę trzeba wziąć nie tylko oprocentowanie (przy uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych), ale również poziom inflacji w czasie trwania lokaty. Dopiero wtedy będziemy w stanie określić realny zysk, jaki osiągnęliśmy na danej lokacie.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię