Market korzyści mBank

Lokata strukturyzowana Market korzyści przygotowana przez mBank jest oparta o kursy akcji 6 spółek. Strategia zakłada wzrost wartości akcji lub ich spadek (ale nie większy niż 2%). Pod uwagę będzie brany okres 12 miesięcy. Subskrypcja lokaty trwa od 28 stycznia 2014 roku do 10 lutego 2014 roku. Inwestycja rozpocznie się 11 lutego 2014 roku, a zakończy 11 lutego 2015 roku. Minimalna wartość kapitału potrzebna do założenia lokaty to 1 tysiąc złotych. Bank gwarantuje zwrot 100% zainwestowanego kapitału w dniu zakończenia inwestycji.

Szczegóły lokaty Market korzyści

Inwestycja opiera się o koszyk 6 spółek. Poniżej podano najważniejsze dane inwestycyjne (m.in. obecną i prognozowaną cenę akcji). Potencjał wzrost został określony na podstawie wzoru: (Cena docelowa / Cena w dniu 16.01.2014) – 100%.


Spółka Giełda Cena docelowa (1 rok) Cena w dniu 16.01.2014 Potencjał wzrostu
Jeronimo Martins SGPS Euronext Lisbon 16,12 EUR 13,45 EUR 19,9%
Metro AG Xetra 35,91 EUR 35,68 EUR 0,6%
Casino Guichard Perrachon SA Euronext Paris 87,79 EUR 83,75 EUR 4,8%
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Madrid Stock Exchange 6,95 EUR 6,61 EUR 5,1%
Wall-Mart Stores Inc. New York Stock Exchange 82,59 USD 76,76 USD 7,6%
WM Morrison Supermarkets plc London Stock Exchange 250,26 GBP 253,10 GBP -1,1%

Zysk z lokaty Market korzyści:

Poniżej przedstawiony jest wzór, na podstawie którego obliczane będzie ostateczne oprocentowanie lokaty.

O – oprocentowanie
Kupon – oprocentowanie lokaty. Zgodnie z danymi na dzień 17.01.2014 wynosi 7%. Wartość ustalona w dniu 11.02.2014 (wartość ostateczna) nie będzie niższa niż 6,5%.
Ni – liczba dni od pierwszej do ostatniej obserwacji (z wyłączeniem dni pierwszej i ostatniej obserwacji), w których dla każdego i=1,..,6 spełniony zostaje warunek Si (t) ? 98% x Si(0)
Si(t) – kurs zamknięcia danej spółki w danym dniu obserwacji
Si(0) – kurs zamknięcia danej spółki w pierwszym dniu obserwacji
Dzień obserwacji – każdy kolejny dzień począwszy od pierwszego do ostatniego dnia obserwacji
Pierwszy dzień obserwacji – 11.02.2014
Ostatni dzień obserwacji – 09.02.2015
NTotal – liczba wszystkich dni pomiędzy pierwszym, a ostatnim dniem obserwacji (364 dni)

W przypadku wcześniejszego wycofania środków klient będzie zobowiązany do poniesienia kosztów w wysokości: Opłata = (W x 4,15% x d) / 365. W – kwota wycofana, d – liczba dni od dnia wycofania do dnia zakończenia inwestycji.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię