Lokowanie w nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości niesie za sobą nieporównywalnie mniejsze ryzyko utraty oszczędności. Nie oznacza to jednak, że owe ryzyko nie istnieje wcale. Pomimo że sposobów inwestowania jest wiele, Polacy nie mają skłonności do oszczędzania. Okazuje się, że zaufanie do lokowania pieniędzy w nieruchomościach zostało nadwyrężone. REIT-y czyli spółki, które emitują akcje głównie dla drobnych inwestorów, a pozyskane z nich środki lokują na rynku nieruchomości. Na przykład kupują biurowce i wynajmują powierzchnię.

Ich założenie jest takie, by klienci mogli później czerpać regularne zyski z dywidend. Takie spółki mają obowiązek oddawać akcjonariuszom około 80-90% zysków w formie dywidendy. Na rynku dostępne są także fundusze inwestycyjne, które sprzedają tzw. certyfikaty inwestycyjne, a środki lokują na rynku nieruchomości. Jednak obecne przepisy najczęściej pozwalają na takie inwestycje tylko osobom, które wpłacą minimum równowartość 40 tysięcy euro. Próg ten nie obowiązuje w przypadku funduszy, których certyfikaty są dopuszczone do obrotu na giełdzie. One jednak nie pozwalają na równie dochodowe przedsięwzięcia inwestycyjne co fundusze niepubliczne. Każdy inwestor powinien mieć świadomość, że inwestowanie bez ryzyka nie istnieje. Nieruchomości w tej kwestii są bezpieczniejsze, ale nie oznacza to, że straty są niemożliwe.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię