Lokaty terminowe w walutach w eurobanku

Dla swoich klientów eurobank wprowadził do oferty lokaty terminowe o oprocentowaniu stałym w trzech walutach obcych. Od 17 lutego 2018 roku klienci mogą lokować środki w dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich oraz euro na lokatach okresowych – od 1 do 12 miesięcy od kwoty 500 dolarów amerykańskich, funtów brytyjskich lub euro. Do każdego konta walutowego w eurobanku, klient ma możliwość założenia 3 lokat terminowych w walucie rachunku.

Aby otworzyć taką lokatę, należy udać się do dowolnej placówki eurobanku lub złożyć wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej. Oprocentowanie na lokatach 1, 3, 6, 12 miesięcy wygląda następująco: dla USD od 0,01% do 1,05%, dla GPB – 0,01% do 0,30% oraz dla EUR 0,01% do 0,15%. Wysokość oprocentowania zależy od wysokości ulokowanych środków oraz czasu trwania lokaty. Po upływie okresu trwania lokaty – w zależności od decyzji klienta – kapitał i odsetki automatycznie utworzą nową lokatę, zostaną przekazane na konto walutowe lub utworzą nową lokatę.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię