Lokaty na Wysoki Procent

Lokaty na Wysoki Procent to specjalne lokaty przygotowane przez Alior Bank. Do wyboru są dwie lokaty, których cechą charakterystyczną jest krótki okres lokowania. W pierwszym wypadku klient może ulokować swoje środki na 120 dni, a w drugim na 210 dni. Lokata przewidziana na 120 dni jest oprocentowana na poziomie 2,75%, a depozyt przewidziany na 210 dni jest oprocentowany na poziomie 2,85%. Do założenia tego typu lokat potrzebne są tak zwane nowe środki, czyli:

“środki ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i lokat terminowych, prowadzonych w złotych, według stanu na dzień 8.04.2015”. Co ważne, by skorzystać z oferty wymienionych wyżej lokat nie trzeba zakładać konta w Alior Banku. Zainteresowany klient może założyć dowolną liczbę opisanych wyżej depozytów. Minimalna kwota pojedynczej lokaty to 1 tysiąc zł. Depozyty można zakładać za pośrednictwem Internetu. Lokatę z terminem 120 dni można założyć także w dowolnym oddziale Alior Banku.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię