Lokaty antypodatkowe

Tam gdzie pojawia się możliwość zarobienia określonych pieniędzy z czasem pojawiają się również podatki, które mają zapewnić niejako udział państwa w takowych zyskach. Oczywiście różnego typu instytucje, a także klienci takowych instytucji finansowych (np. banków) niechętnie podchodzą do podatków, ponieważ z ich powodu zarabiają mniej. Dlatego też pojawiają się różnego rodzaju sposoby na obejście tego typu podatków. Jednym z nich są tak zwane lokaty antypodatkowe.

Zacznijmy od lokat, które co prawda przeszły już do historii, ale przez pewien okres czasu stanowiły doskonały sposób na ominięcie podatku od zysków kapitałowych. Przypomnijmy jak naliczany był ów podatek. Zgodnie z ustawą podatek wynosi 19%. By go obliczyć należy zaokrąglić kwotę zysku do pełnych złotych, a następnie policzyć 19% z tej kwoty i zaokrąglić wynik również do pełnych złotych.


Jednak w sytuacji, gdy naliczony podatek był niższy aniżeli 50 groszy (np.49 gr.) można go było zaokrąglić do zera. Dlatego też banki wprowadziły lokaty z dzienną kapitalizacją. W takim wypadku zyski były na tyle małe, że można je było zgodnie z ustawą zaokrąglić w dół, a przez to uniknąć płacenia podatku Belki. W końcu jednak rząd postanowił ukrócić takową praktykę. Wprowadzono zaokrąglenie do pełnych groszy, co spowodowało, że lokaty z dzienną kapitalizacją przestały być opłacalne dla klientów i banków. Jednak ci, którzy myśleli, że jest to koniec pomysłów na ominięcie podatku od zysków kapitałowych byli w wielkim błędzie.

Alternatywą dla omawianych wyżej lokat stały się tak zwane polislokaty czy też poliso lokaty. Na czym polegają takie lokaty antypodatkowe? Otóż jest to depozyt podobny do zwykłych lokat terminowych z tą różnicą, że takowy depozyt ma posłużyć, jako zabezpieczenie do polisy na życie. Takowy depozyt traktowany jest, jako jednorazowa składka na ubezpieczenie. Po upływie zapisanego w umowie okresu pieniądze są wypłacane wraz z kilkuprocentowym zyskiem. Klient nie płaci podatku Belki, ponieważ zgodnie z przepisami wypłaty z odszkodowań polis ubezpieczeniowych na życie są z niego zwolnione.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię