Lokata z funduszem IPOPEMA w BOŚ

Lokata z funduszem IPOPEMA tonowa oferta dostępna w Banku Ochrony Środowiska. W ramach produktu połączono standardową lokatę bankową z funduszem inwestycyjnym. Przez pierwsze trzy miesiące oprocentowanie na lokacie wynosi 4,25% w skali roku. Oferta skierowana jest do klientów Banku Ochrony Środowiska, którzy są również zainteresowani inwestowaniem w fundusze. Minimalna kwota, jaka jest potrzebna do skorzystania z oferty to 2 tysiące zł.

Lokata połączona z funduszem ma zagwarantować wyższy zysk niż standardowa oferta depozytowa, która jak wiadomo w ostatnich miesiącach (latach) przynosi coraz niższe zyski. Ważne dla inwestorów z “grubym” portfelem jest to, że nie ma górnej granicy wysokości kwoty, jaką można zainwestować w nowy produkt BOŚ. Struktura inwestycji wygląda następująco: połowa środków jest przeznaczona na lokatę (oprocentowanie 4,25% przez pierwsze trzy miesiące), a połowa jest wykorzystywana do nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego (IPOPEMA Makro Alokacji, IPOPEMA Agresywny lub IPOPEMA Małych i Średnich Spółek).


ranking lokat

Dodaj swoją opinię