Lokata walutowa

Decydując się na lokatę bankową możemy wybrać również walutę takowej lokaty. Duża część lokat to lokaty w złotówkach jednak również lokaty walutowe mają swoich zwolenników. Najczęściej spotykane waluty obce, w jakich zakładane są lokaty to euro, dolary, franki szwajcarskie czy też funty brytyjski. Jakie są, zatem cechy przemawiające za takowymi lokatami, a co może odstraszać potencjalnych klientów?

Banki zachęcające do korzystania z lokat walutowych kuszą potencjalnych klientów wysokimi zyskami płynącymi z oprocentowania. Poza tym zapewniają, że oszczędności klientów nie stracą na wartości w przypadku spadku wartości złotego. Jednocześnie w przypadku wysokich kwot gwarantują klientom możliwość indywidualnej negocjacji warunków takich jak oprocentowanie lokaty.


Wszystko to wygląda pięknie jednak nie można wierzyć tylko i wyłącznie reklamie i zapewnieniom banków. Warto zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, o których banki nie zawsze są skłonne mówić. Po pierwsze należy pamiętać, że zakładając lokatę walutową niejako kupujemy od banku walutę obcą. W takiej sytuacji banki przeliczają zazwyczaj środki finansowe klienta według kursu sprzedaży (mniej korzystny dla klienta), a po zakończeniu lokaty przewalutowanie następuje po kursi kupna walut (również niekorzystne). Na operacji tego typu klient traci część zysku.

Naturalnym ryzykiem związanym z lokatami walutowymi jest wahanie kursów walut. Banki oraz doradcy finansowi często namawiają klientów do skorzystania z tego rodzaju lokat przedstawiając korzystne symulacje oraz wyniki z poprzednich okresów. Należy jednak pamiętać, że w przypadku rynku walutowego nie możemy być tak na prawdę niczego w stu procentach pewni. Zawsze może dojść do nagłego załamania gospodarczego czy też finansowego, które spowoduje drastyczną zmianę kursu walut. Oczywiście na zmianach kursów można dużo zarobić, ale równie dobrze można sporo stracić.

Nie można również zapominać, że lokaty walutowe tak jak tradycyjne lokaty w złotówkach obciążone są podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Jak zatem widać lokaty w walutach oprócz zalet reklamowanych przez banki mają również wady. Nie dla wszystkich inwestorów mogą się okazać najlepszym rozwiązaniem. Kto więc może najwięcej zyskać na takich lokatach?

Jak się okazuje mogą to być osoby posiadające oszczędności w walutach obcych lub też zarabiające w takich walutach. W ich przypadku odpada koszt związany z “kupnem” walut. Poza tym lokata walutowa może stanowić idealne zabezpieczenie dla kredytu walutowego (w przypadku lokaty i kredytu w tej samej walucie).

ranking lokat

Dodaj swoją opinię