Lokata w złotych

Decydując się na lokatę bankową mamy do wyboru szereg różnych rodzajów depozytów jak i sporo różnych ofert pochodzących z poszczególnych banków dotyczących konkretnego typu lokaty. Jak zatem można się domyśleć wybór jest ogromny. Jednak poza wyborem konkretnej formy możemy również wybrać walutę, w jakiej chcemy ulokować nasze pieniądze. Poniżej przedstawimy kilka cech (zalet i wad) lokat w rodzimej walucie, czyli w złotówkach.

Lokata w złotówkach mogą być wyżej oprocentowane aniżeli lokaty w walutach obcych. Taka sytuacja może być spowodowana wyższymi stopami procentowymi w naszym kraju. W takiej sytuacji bardziej opłaca się zakładać lokatę w rodzimej walucie. Poza tym lokata w złotówkach nie jest narażona na wahania kursów walut. W przypadku nagłego spadku wartości danej waluty cały zysk wypracowany przez lokatę może zostać utracony. Jak zatem widać chcąc wybrać lokatę w walucie obcej należy dokładnie śledzić rynek walutowy, a także prognozy kursów walut.


Lokata walutowa może się okazać bardziej opłacalna niż lokata w złotówkach w przypadku prognoz korzystnej zmiany kursów danych walut wobec złotego. W tym kontekście zaletą lokaty w złotówkach jest stabilność i pewny zysk natomiast wadę może stanowić to, iż w przypadku lokat mamy do czynienia raczej ze stosunkowo niskim poziomem zysku. W przypadku lokat walutowych takowy zysk może być wyższy nawet mimo niższego oprocentowania w stosunku do lokat w złotówkach.

Jednak nigdy nie można zapominać o ryzyku, jakie wiąże się z lokatami walutowymi. Zmiana kursu walut i umocnienie się złotego może skutecznie wyeliminować jakikolwiek zysk. Innym rozwiązaniem może być tak zwana lokata dwuwalutowa. W tym przypadku lokata jest składana w jednej walucie natomiast w przypadku przekroczenia przez dane waluty kursu zapisanego w umowie następuje przewalutowanie lokaty na drugą walutę. Takowa lokata również może mieć swoje zalety jak i wady. Z jednej strony zarabiamy na odsetkach jednak z drugiej przewalutowanie może wiązać się z utratą części kapitału, której nie zdołają pokryć odsetki, czyli możemy na takiej lokacie stracić.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię