Lokata w złoto

Jedną z tak zwanych bezpiecznych form inwestycji zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego jest lokata w złoto. Na czym polega takowa lokata? Otóż instytucja, z którą podpisujemy umowę lokaty wykupuje za nasze pieniądze złoto. Niejako w ten sposób na czas trwania lokaty stajemy się właścicielami takowego kruszcu. Co prawda nie widzimy go nawet na oczy, ale możemy uzyskać odpowiednie dokumenty czy też certyfikaty potwierdzające taki stan rzeczy. Tego typu lokaty charakteryzują się tym, iż dłuższy czas trwania lokaty zapewnia większe oprocentowanie.

Jeżeli chodzi o sam okres zapadalności lokaty to może się on wahać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Co więcej takie lokaty mogą być przedłużane podobnie jak lokaty pieniężne. Podmioty finansowe oferujące lokaty w złoto zachęcają klientów wizją wysokich zysków. Swoje prognozy opierają na danych z poprzednich okresów. Oczywiście próżno chyba szukać podmiotów, które przedstawiałyby dane dotyczące nie tylko okresów, w których kurs złota szedł w górę, ale również okresów, w których wartość złota spadała.


Firmy zarabiające na kursach złota umieją sprawnie wykorzystywać różnice kursów oraz przysłowiowe górki i dołki. Jednak nigdy nie mamy tak na prawdę gwarancji, iż nasza lokata trafi na okres wzrostu kursu kruszcu. Dlatego też należy sceptycznie podchodzić do obietnic wysokich zysków zwłaszcza w krótkim okresie czasu.

Jest jeszcze jedna zasadnicza kwestia dotycząca pozabankowych podmiotów oferujących lokaty w złoto. Chodzi tutaj o gwarancje. Należy wiedzieć, że wszystkie lokaty bankowe (oraz innego typu depozyty) podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Fundusz na swojej stronie internetowej podaje szczegółowy wykaz wszystkich banków, które objęte są gwarancją).

Lokaty w innych instytucjach finansowych nie podlegają takiej gwarancji. Oznacza to, że w przypadku upadku podmiotu klienci mogą mieć problemy z odzyskaniem swoich pieniędzy. Dlatego też nie należy nadmiernie ufać poręczeniom takowych spółek, ponieważ może być ono jedynie iluzoryczne i mieć na celu zbudowanie fałszywej i niczym tak na prawdę niepopartej wiarygodności.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię