Lokata w IKO – na jakich warunkach?

Oferta Lokaty w IKO jest skierowana do klientów, którzy posiadają w PKO Banku Polskim rachunek bankowy (m.in.: PKO Konto za Zero, PKO Konto bez Granic). Jej wyznacznikiem jest dostępność wyłącznie w aplikacji mobilnej banku. Długość okresu deponowania środków zależy od wyboru klienta. Bank proponuje lokaty na okres od miesiąca do 2 lat. Kwota minimalna jest jednakowa dla wszystkich okresów depozytów i wynosi tysiąc złotych. Zaś kwota maksymalna różni się w zależności od czasu trwania lokaty. Na te miesięczne można wpłacić maksymalnie 10 tysięcy złotych, zaś pozostałe warianty (3, 6, 12, 24 miesiące) nie mają ograniczeń.

Oprocentowanie Lokaty w IKO jest stałe w całym okresie umownym. PKO BP stosuje jedną stawkę dla całej kwoty zdeponowanej na danej lokacie. Środki są kapitalizowane na koniec trwania lokaty. Stawka procentowa jest uzależniona od okresu, który wybrał klient i wynosi: dla 1 miesiąca – 1,5%, dla 3 – 1%, dla 6 – 1,2%, dla 12 – 1,4%, dla 24 – 1,6%. Lokata w IKO nie odnawia się automatycznie. Otrzymane środki można zdeponować ponownie na dowolnie wybrany przez siebie produkt depozytowy PKO BP.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię