Lokata trzymiesięczna z funduszem Banku Pocztowego

W ofercie Banku Pocztowego znaleźć można kilka ciekawych depozytów, w tym lokatę trzymiesięczną z funduszem inwestycyjnym. Dzięki promocji klienci mogą liczyć na wyższe oprocentowanie tego typu produktów. Promocja lokaty potrwa do31 marca 2015 roku. W jej ramach klienci zakładający depozyt mogą liczyć na oprocentowanie na poziomie 5%. Minimalna kwota potrzebna na inwestycję to 3 tysiące zł, z czego 1 500 zł musi być zainwestowane w lokatę terminową, a 1 500 zł w wybrany fundusz inwestycyjny.

Do wyboru klienci mają trzy fundusze inwestycyjne. Warunkiem założenia lokaty jest nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Bank oferuje następujące fundusze IPOPEMA TFI: IPOPEMA Makro Alokacji, IPOPEMA Agresywny i IPOPEMA Małych i Średnich Spółek. Opisaną lokatę inwestycyjną można założyć w każdej placówce Bank Pocztowego. Poza tym na stronie internetowej dostępny jest wniosek o kontakt z doradcą banku. Więcej szczegółów oferty na stronie internetowej banku. (Źródło: Bank Pocztowy)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię