Lokata strukturyzowana

Jedną ze stosunkowo nowych form lokowania pieniędzy jest tak zwana lokata strukturyzowana. Jest to rodzaj inwestycji bardziej złożony aniżeli zwykła lokata i charakteryzuje się podziałem na część bezpieczną oraz obarczoną wysokim ryzykiem. Lokata tego typu to struktura składająca się z części bezpiecznej, czyli na przykład tradycyjnej lokaty bankowej czy też obligacji (lub innych sposobów inwestowania określanych mianem najbezpieczniejszych dla inwestora) oraz części uznawanej za ryzykowną, czyli na przykład akcje spółek giełdowych.

Jeżeli chodzi o podział procentowy to zazwyczaj większość pieniędzy klienta jest lokowana w bezpiecznych instrumentach takich jak lokaty terminowe czy też obligacje. Zazwyczaj jest to około 85% kapitału podstawowego. Pozostały kapitał, czyli około 15% to środki przeznaczone na ryzykowną część inwestycji. Właśnie one przeznaczane są na tak zwane opcje, czyli jak to już było mówione na akcje czy inne niepewne inwestycje, które mogą jednak przynieść znaczący zysk. Lokata tego typu zazwyczaj jest zawierana na dłuższy okres, czyli na przykład na 2 czy 3 lata. Powodem tak długiego okresu zapadalności jest fakt, iż potrzebny jest czas, aby bezpieczna część lokaty zarobiła na gwarantowaną część kapitału.


Jeśli chodzi o ryzykowne opcje to te, które dają szansę na najwyższy zysk nie są za zwyczaj tanie. Dlatego też im większa kwota, jaką przeznaczymy na lokatę tym większe prawdopodobieństwo, iż całkowity wypracowany zysk będzie satysfakcjonujący. Lokaty strukturyzowane dość często przyjmują formę polis na życie. Dzieje się tak, ponieważ w ten sposób można ominąć podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki).

Reasumując lokata tego typu ma zarówno zalety jak i wady. Z jednej strony mamy zagwarantowany minimalny zysk z drugiej jednak należy pamiętać o inflacji. Idąc dalej lokata kusi symulacjami wysokich zysków jednak są to zyski niepewne i tak na prawdę nikt nie wie czy takowy zysk w ogóle uda się wypracować. Należy również pamiętać o konieczności zablokowania pieniędzy na dłuższy okres.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię