Lokata strukturyzowana w PKO BP

Lokata strukturyzowana od PKO BP została oparta na koszyku akcji spółek nowych technologii, które Bank zaoferował swoim klientom już 2 lata temu. Wśród nich znajdują się Apple, Alphabet (poprzednie Google), Facebook, Twitter, Amazon, eBay, Netfilix oraz Yahoo!. Spółki te zostały wybrane spośród wielu na podstawie takich kryteriów jak perspektywy wzrostu biznesu i rozwoju rynku nowych technologii oraz innowacyjność. Dotychczas przyniosła ona zysk inwestorom w wysokości 10% za cały okres inwestycji, co oznacza zwrot środków w wysokości około 5% w skali roku.

Na koniec okresu inwestycji przypadający na 30 maja 2016 roku wartość koszyka wymienionych spółek wzrosła o 10% więcej niż ich wartość początkowa, co daje inwestorom zysk w wysokości 5% w skali roku. Nie jest to pierwsza strukturyzowana lokata od Banku. W listopadzie 2015 roku zakończyła się ta, która oparta była na koszyku akcji spółek motoryzacyjnych. Wówczas klienci zyskali środki w wysokości blisko 33% za cały trzyletni okres inwestycji. Lokatę strukturyzowaną oferowaną przez PKO Bank Polski można otworzyć w każdym z jego oddziałów. Każda z nich jest objęta gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię