Lokata standardowa w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy posiada w swojej ofercie między innymi Lokatę standardowa. Co prawda w obecnych realiach rynkowych i gospodarczych depozyty tego rodzaju nie są nazbyt rentowne, ale warto się przyjrzeć bezpiecznej ofercie banków. Fundusze inwestycyjne mogą dawać o wiele większe zyski, ale jednocześnie związane są z o wiele większym ryzykiem. Lokata standardowa Banku Pocztowego ze stałym oprocentowaniem może być założona na 3, 6 lub 12 miesięcy. Walutą jest tu złoty. Minimalna kwota, jaką należy posiadać by otworzyć depozyt to 1 tysiąc zł.

Klient może założyć jednocześnie więcej niż jedną lokatę tego typu. W przypadku lokaty trzymiesięcznej oprocentowanie wynosi 1%, dla lokaty sześciomiesięcznej jest to 1,2%, a dla lokaty dwunastomiesięcznej 1,7%. Lokatę można rozwiązać przed upływem terminu zapisanego w umowie, ale wiąże się to z brakiem wypłaty odsetek. Lokatę standardową założyć można za pośrednictwem Internetu (wypełniając specjalny wniosek elektroniczny) lub w wybranej placówce Banku Pocztowego.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię