Lokata miesięczna w Idea Bank

Czasy dla lokat są na prawdę ciężkie. Klienci masowo wycofują swoje środki i przenoszą na konta oszczędnościowe i osobiste. Wszystko przez niskie oprocentowanie. Dlatego chcieliśmy wspomnieć o jednej z lokat, która ma stosunkowo wysokie oprocentowanie. Niestety jest to lokata na 1 miesiąc, a oprocentowanie w skali roku. Tym niemniej warto, chociaż na małe pocieszenie przytoczyć ofertę Idea Bank. Oprocentowanie lokaty to 5,5% jak już wspominaliśmy w skali roku. Aby założyć lokatę należy dysponować kwotą pomiędzy 1000, a 10000 zł.

Co ważne lokatę można założyć bez konieczności wcześniejszego zakładania konta w banku. Samo założenie konta jest bardzo wygodne. Można to zrobić za pośrednictwem Internetu. Bank umożliwia również zerwanie lokaty bez utraty wypracowanego zysku. Przypomnijmy jeszcze, że opisana wyżej lokata Idea Bank dostępna jest pod nazwą lokaty Na Dobry Początek. W jednym z rankingów zajęła ona pierwsze miejsce wśród lokat na 1 miesiąc. Jest, więc lokatą wartą zwrócenia uwagi. Tym niemniej na dobre czasy lokat przyjdzie nam zapewne jeszcze trochę poczekać.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię