Lokata Inwestycyjna Stabilny Złoty Plus V – nowa subskrypcja

Rozpoczęła się kolejna subskrypcja Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Złoty Plus V. Deutsche Bank będzie zbierał zapisy do 28 października 2015 roku. Minimalna kwota potrzebna do inwestycji to 1 tysiąc zł. Okres trwania inwestycji to 12 miesięcy. Bank daje gwarancję wypłaty zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności lokaty. Jeżeli klient zerwie lokatę w trakcie jej trwania poniesie opłatę manipulacyjną w wysokości 1,5% wpłaconego kapitału. Brak tu opłat za rezygnację w okresie subskrypcji i opłat wstępnych.

O ofercie wypowiada się Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska: “Za prognozą stabilizacji złotego w stosunku do USD przemawia kilka czynników. W Polsce mamy do czynienia z utrzymującym się stabilnym wzrostem gospodarczym. Dynamika PKB, która w II kwartale 2015 r. wyniosła 3,3% r/r. wraz z przeprowadzoną w I kwartale br. obniżką stóp procentowych oraz pewnym odreagowaniem cen surowców energetycznych, powinny ograniczać ryzyko utrzymywania się deflacji w średnim terminie (wskaźnik inflacji CPI za sierpień wyniósł -0,6% r/r). Popyt na polskie obligacje dzięki ich wyraźnie wyższym rentownościom w stosunku do obligacji stabilnych krajów strefy euro, a pomimo – zgodnie z deklaracjami RPP – zakończenia procesu obniżek stóp procentowych w bieżącym cyklu, powinien pozostać stabilny również ze strony inwestorów zagranicznych. Dodatkowo czynnikiem stabilizującym przed gwałtownym odpływem kapitału, powinien być stan polskiej koniunktury, która pozytywnie wyróżnia się na tle gospodarek Europy.”


ranking lokat

Dodaj swoją opinię