Lokata Inwestycyjna Polski Horyzont – kolejna subskrypcja

Lokata Inwestycyjna Polski Horyzont to produkt strukturyzowany dostępny w ofercie Deutsche Banku. Do 25 lutego 2015 roku potrwa nowa subskrypcja tego produktu. Nowa db Lokata Inwestycyjna Polski Horyzont opiera się o kształtowanie kursu euro do złotego. Lokatę strukturyzowaną przewidziano na dwanaście miesięcy. Bank proponuje 100% gwarancję kapitału w dniu zapadalności lokaty. Zapisy na lokatę prowadzone są w oddziałach Deutsche Banku. Maksymalny zysk, jaki można osiągnąć to nawet 4,5% w skali trwania lokaty.

Podstawowym założeniem struktury jest to, że polska waluta umocni się w stosunku do wspólnej waluty europejskiej w ciągu roku, o co najmniej 3,5%. Na temat wypowiada się Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska: “Za prognozą umacniania się złotego w stosunku do euro przemawia kilka czynników. Realne stopy procentowe w Polsce nadal pozostają na wysokich poziomach. Sytuacja ta może powodować w dalszym ciągu zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskimi obligacjami skarbowymi powodując napływ kapitału, a w konsekwencji umacnianie się PLN. Czynnikiem wspomagającym powinien być stan polskiej koniunktury, która pozytywnie wyróżnia się na tle gospodarek Europy. Dynamika PKB w całym roku 2014 r. wyniosła 3,3% r/r i wiele wskazuje na to, że podobnego wzrostu możemy spodziewać się również w roku bieżącym. Wzrost gospodarczy w Polsce może być przy tym dodatkowo wspierany przez wyższą konsumpcję wewnętrzną (niskie stopy procentowe, napływ środków unijnych, niskie ceny ropy naftowej czy spadek bezrobocia)”. (Źródło: Deutsche Banku, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię