Lokata w INVEST-BANK

Początek działania Invest Bank to rok 1991. Obecnie jest to bank uniwersalny kierujący swoją ofertę zarówno do klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych. Oferta banku jest dostępna za pośrednictwem bankowości tradycyjnej, a także za pośrednictwem Internetu.

Invest Bank dysponuje siecią ponad 100 własnych oddziałów. Jego oferta dostępna jest również w ponad 600 placówkach pośredników. Bank należy do Grupy Kapitałowej Podmiotów. Invest Bank posiada bardzo ciekawą ofertę związaną z lokatami dla klientów indywidualnych. Mowa tu zarówno o standardowych lokatach terminowych jak i o lokatach negocjowanych.


W przypadku lokat standardowych możemy mieć do czynienia ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem. Jest to lokata dostępna w złotówkach. Istniej tu możliwość wyboru dogodnego okresu lokowania środków. Maksymalnie może to być nawet dwa lata. Do założenia lokaty nie są wcale potrzebne ogromne środki. Klient sam podejmuje decyzję o tym czy wybiera oprocentowanie stałe czy też zmienne.

Wszystkie lokaty dostępne w ofercie Invest Bank są objęte gwarancjami finansowymi Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Kapitalizacja odsetek następuje po zakończeniu trwania lokaty chyba, że okres lokaty jest dłuższy niż 12 miesięcy. By założyć lokatę w banku nie jest konieczne posiadani w nim rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Lokatę można założyć w placówce banku lub składając wniosek drogą internetową. W tym drugim wypadku wszystko załatwimy w trakcie rozmowy z doradcą, który odpowie na nasz wniosek telefonicznie.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię