Lokata internetowa w neoBANKU

Nowością w neoBANKU jest energoLOKATA 3M PLUS, czyli lokata kwartalna o stałym oprocentowaniu wynoszącym 2,8% w skali roku. Jest to oferta dla nowych klientów Oddziału onLINE neoBANKU. Mogą oni założyć dowolną liczbę lokat, lecz łączna suma pieniędzy nie może przekroczyć 1 miliona złotych. Minimalny wkład zaś wynosi 1 tysiąc złotych. Oferta energoLOKATY 3M PLUS dostępna jest przez Internet od 15 kwietnia 2016 roku.

Nowa energoLOKATA 3M PLUS jest prowadzona jako trzymiesięczne konto osobiste lub portfel depozytowy. Otwarcie jednego z dwóch tych opcji odbywa się za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej neoBANK24. Może tego dokonać każdy, kto nie posiada jeszcze rachunku w Banku. Oprocentowanie lokaty jest równie 2,8% w skali roku. W przypadku zerwania umowy przed upływem kwartału naliczane są odsetki w wysokości 0,05%. Bank automatycznie odnawia lokatę na kolejny okres na takich samych warunkach (z kapitalizacją odsetek po upłynięciu okresu umownego).


By założyć energoLOKATĘ 3M PLUS należy złożyć wniosek za pomocą serwisu internetowego neoBANKU i poczekać na kontakt z konsultantem, który zweryfikuje podane dane i poda dalsze wskazówki działania.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię