Lokata z funduszem w Eurobanku

Eurobank przygotował nową ofertę lokat z funduszem: Para na Plus. Produkt dostępny jest od 5 maja 2014 roku. Promocja zakończy się 30 czerwca 2014 roku. Lokata jest połączeniem gwarantowanego zysku z lokaty oraz możliwości dodatkowych korzyści płynących z ulokowania kapitału w funduszu inwestycyjnym. W ramach promocji bank obniżył opłatę manipulacyjną za nabycie jednostki funduszu o 75%. Na opłatę manipulacyjną na warunkach promocyjnych można liczyć pod warunkiem inwestycji w fundusz przez minimum 12 miesięcy.

Oferta sprowadza się do jednoczesnej inwestycji w lokatę oraz fundusz Allianz Selektywny. Minimalna kwota potrzebna do inwestycji to 5 000 zł. Połowa tej kwoty trafia na lokatę, a pozostała na zakup jednostek funduszu. Do wyboru jest dwa typy lokat: czteromiesięczna z oprocentowaniem 7% i sześciomiesięczna z oprocentowaniem 6% (w obydwu przypadkach podano oprocentowanie w skali roku). Inwestycja w fundusz obarczona jest ryzykiem, ewentualne straty ma zrównoważyć wysoko oprocentowana lokata. (Źródło: Bankier.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię