Lokata Dynamicznie Rosnąca od PlusBank

PlusBank rozbudowuje i ulepsza swoją ofertę depozytową. Jednym z przykładów jest wydłużenie okresu deponowania Lokaty Dynamicznie Rosnącej do 15 miesięcy. Jest to produkt pozwalający na dość swobodne zarządzanie środkami. Lokata składa się z pięciu trzymiesięcznych okresów odsetkowych. Charakterystyczną cechą lokaty dynamicznej jest rosnące wraz z upływem czasu oprocentowanie. Po każdym trzymiesięcznym okresie (odsetki naliczane są w takich odstępach) klient może wypłacić wypracowane odsetki na swoje konto lub całość wypłacić po zakończeniu depozytu.

Wystarczy wcześniej złożyć dyspozycję o przekazywaniu odsetek w trakcie trwania lokaty lub dopiero po jej zakończeniu. Oprocentowanie w pierwszym okresie to 1,5%, ale w ostatnim to już 7%. Jeżeli posiadacz lokaty zlikwiduje ją przed upływem 15 miesięcy otrzyma odsetki za zakończone okresy lokowania. Poza zmianami w Lokacie Dynamicznie Rosnącej PlusBank wprowadził również depozyty ze stałym oprocentowaniem: lokata dwuletnia oprocentowana na 3,6% i lokata trzyletnia z oprocentowaniem 3,8%. Obydwie lokaty można otworzyć za pośrednictwem strony plusbank.pl, aplikacji mobilnej banku, i plusbank24.pl. (Źródło: PlusBank, prnews.pl)


ranking lokat

Dodaj swoją opinię