Lokata dwuwalutowa

Lokata dwuwalutowa nazywana jest również Dual Currency Deposit (ang.). Jest to forma lokaty oparta na tak zwanych pochodnych instrumentach finansowych, a dokładnie rzecz biorąc opcjach walutowych. Lokata dwuwalutowa stanowi swoiste połączenie lokaty z transakcją terminową odnoszącą się do danej pary walut.

Zacznijmy od tego, jakie są podstawowe cechy lokaty dwuwalutowej. W większości przypadków tego typu lokat mamy do czynienia z minimalną kwotą takowej lokaty. Co więcej mogą to być całkiem spore sumy idące w dziesiątki tysięcy złoty, a nawet więcej. Jednak wszystko zależy od banku, w którym chcemy takową lokatę założyć. Kolejną cechą jest terminowość lokaty. W tym przypadku również mamy do czynienia z różnymi okresami zapadalności lokaty dwuwalutowej. Oczywiście wszystko zależy od oferty danego banku.


Idąc dalej warto wspomnieć o kwestiach związanych z wpłatą i wypłatą kapitału. Otóż wpłacamy pieniądze w wybranej walucie bazowej natomiast wypłaty możemy dokonać w określonej walucie wymiany. Co do samej umowy z bankiem to zawiera ona podobnie jak inne umowy związane z lokatami kwotę, jaką powierzamy bankowi oraz oprocentowanie, jakie może zaoferować nam bank. Poza tym w umowie zapisany jest początkowy kurs wymiany pomiędzy dwoma walutami, w jakich działa dana lokata dwuwalutowa.

Co do oprocentowania to jest ono wyższe zazwyczaj niż oprocentowanie na tradycyjnych lokatach. Składa się ze zwykłego oprocentowania tradycyjnej lokaty terminowej oraz premii za ryzyko, czyli innymi słowy mówiąc premii pochodzącej od opcji (oczywiście po uwzględnieniu marży bankowej). Przewalutowanie lokaty odbywa się w momencie przekroczenia ustalonego w chwili złożenia depozytu kursu walut. W takiej sytuacji wartość kapitału, jaki zostanie zwrócony właścicielowi lokaty będzie mniejsza niż jego wartość rynkowa w momencie wspomnianego przewalutowania.

Od prawdopodobieństwa realizacji takowego przewalutowania uzależniona jest wysokość gwarantowanych odsetek. Innymi słowy im większe prawdopodobieństwo przewalutowania tym wyższe odsetki gwarantowane. Samo prawdopodobieństwo uzależnione jest naturalnie od kursu walut. Jeżeli nie dojdzie do przekroczenia zapisanego w umowie kursu walut przewalutowanie nie ma miejsca. W takiej sytuacji kapitał jest wypłacany w walucie, w jakiej lokata została założona. Natomiast odsetki niezależnie od zmian kursów wypłacane są w walucie początkowej.

Lokata tego typu z jednej strony zapewnia wyższe odsetki od tradycyjnych depozytów, ale jednocześnie wiąże się z ryzykiem związanym ze zmianą kursów walut (odsetki mogą nie pokryć strat związanych z przewalutowaniem, co oznacza nieudaną inwestycję i stratę części kapitału).

ranking lokat

Dodaj swoją opinię