Lokata dla nowych klientów w mBanku – na jakich warunkach?

Lokata dla nowych klientów jest najlepiej oprocentowaną ofertą depozytową w mBanku i jedną z najkorzystniejszych na rynku bankowym. Oferta od dłuższego czasu utrzymuje się w czołówkach lokat kwartalnych, co potwierdzają liczne rankingi lokat. Na trzymiesięcznej lokacie można zyskać nawet 3,5% w skali roku. Z oferty mogą skorzystać jedynie klienci, którzy są zdecydują się założyć w mBanku jedno z proponowanych kont osobistych. To nie jedyny warunek. Inny dotyczy formy założenia lokaty. Można otworzyć ją jedynie drogą internetową.

By otworzyć taką lokatę w mBanku, należy wypełnić formularz dostępny na stronie banku. W składanym wniosku trzeba określić wysokość depozytu oraz dołączyć do dokumentacji formularz o otwarcie rachunku. Minimalna kwota deponowanych środków wynosi 500 złotych, maksymalna zaś 10 tysięcy złotych. Oprocentowanie lokaty, jaką oferuje mBank, jest stałe przez cały okres trwania umowy i wynosi 3,5% w skali roku. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu umownego, czyli po upływie 3 miesięcy. Lokata dla nowych klientów ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres, jednak bank zastosuje już inne oprocentowanie – takie, jak w przypadku lokaty standardowej.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię