Lokata dla dzieci

Jedną z form pozwalających na zapewnienie dzieciom dobrego startu w dorosłe życie jest lokata, dzięki której rodzice czy też opiekunowie mogą odkładać pieniądze, które w przyszłości mogą być spożytkowane na przykład na edukację czy też zakup mieszkania. Lokaty dla dzieci stają się coraz bardziej popularną formą oszczędzania na przyszłość potomków. Jaka powinna być tego rodzaju lokata by można było dzięki niej osiągnąć zamierzony cel?

Przede wszystkim warto o takowej lokacie czy też innym sposobie oszczędzania i inwestowania pomyśleć jak najwcześniej. Jeżeli założymy taką lokatę w momencie narodzin dziecka mamy osiemnaście lat na odkładanie i oszczędzanie środków. W takim wypadku mamy do czynienia z lokatą długoterminową. Przy tak długim okresie nawet niższe oprocentowanie może zapewnić pokaźny zysk.


Ważne jest również to by lokata pozwalała nam na dopłacanie kolejnych środków, czyli zwiększanie kapitału. Dzięki temu w miarę możliwości będziemy mogli odkładać kolejne środki, które będą zarabiać na końcowy zysk. W takim wypadku lokata może przybrać formę konta oszczędnościowego. Warto również zwrócić uwagę na okres, po jakim następuje kapitalizacja odsetek. Im kapitalizacja następuje częściej tym lepiej dla właściciela lokaty.

Reasumując lokaty tego typu powinniśmy zawierać na jak najdłuższy okres czasu. Dzięki temu istnieje szansa na największy zysk. Poza tym przy lokatach długoterminowych banki są skłonne do zaoferowania wyższego oprocentowania. Warto również rozważyć lokatę odnawialną, ponieważ będzie się ona samoczynnie przedłużać po kolejnych okresach trwania, a właściciel nie będzie musiał dopełniać żadnych dodatkowych formalności. Poza tym w przypadku lokat odnawialnych wypłacając środki z lokaty w jednym okresie nie tracimy zysków wypracowanych w okresach poprzednich.

Na koniec warto wspomnieć o tym, na co trzeba zwrócić uwagę przy zakładaniu jakiejkolwiek lokaty, a mianowicie na fakt czy lokata jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz jaka kwota jest gwarantowana (w niektórych lokatach mamy graniczne kwoty gwarancji).

ranking lokat

Dodaj swoją opinię