Lokata Direct+ Wzrost w Santander Consumer Banku – na jakich warunkach?

Lokata Direct+ Wzrost to oferta, z której mogą skorzystać klienci dysponujący nowymi środkami, dlatego aby ją otworzyć nie trzeba być nowym klientem. Z oferty tej można skorzystać wyłącznie przez telefon. Aby uzyskać atrakcyjne oprocentowanie, należy spełnić dwa warunki – zdeponować nowe środki oraz wnieść wkład przekraczający kwotę minimalną ustaloną na 5 tysięcy złotych.

Maksymalna kwota Lokaty Direct+ Wzrost nie została wyznaczona. Oprocentowanie Lokaty Direct+ Wzrost jest stałe w całym okresie jej trwania. Produkt przewiduje jednak zróżnicowanie stopy procentowej, która zależy od okresu lokaty: 1,9% w skali roku dla Lokaty Direct+ Wzrost na 12 miesięcy oraz 2,3%. w skali roku dla Lokaty Direct+ Wzrost na 24 miesiące. Bank dopisze odsetki do kapitału lokaty na koniec okresu jej trwania, a w przypadku zerwania umowy przed terminem bank nie wypłaci odsetek.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię