Lokata w BZWBK

W 2001 roku miała miejsce fuzja Banku Zachodniego S.A. z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. Właśnie w ten sposób powstał Bank Zachodni WBK. Obydwa banki stanowiące podstawę Banku Zachodniego WBK zostały wyodrębnione ze struktur Narodowego banku Polskiego w 1989 roku. Obecnie większość udziałów Bank Zachodni WBK posiada Banco Santander S.A.

4 stycznia 2013 roku BZ WBK połączył się z Kredyt Bank SA. W ten sposób stał się jednym z największych banków w Polsce obsługującym 3,5 mln klientów za pośrednictwem ponad 1000 placówek, bankowości elektronicznej i telefonicznej obsługi klienta. W ofercie banku możemy znaleźć szereg produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych.


Na uwagę zasługują zwłaszcza lokaty bankowe. W takim wypadku również mamy do czynienia z ogromnym wyborem produktów. Przykładem może tu być standardowa lokata terminowe. Można ją założyć na okres od jednego do dwudziestu czterech miesięcy. Minimalna kwota wkładu na lokacie wynosi 1000 złotych. Po upływie terminu lokaty odsetki mogą być przekazane na konto wskazane przez klienta, na konto innej osoby upoważnionej prze właściciela lokaty lub klient może je wypłacić bezpośrednio w oddziale banku.

Lokata charakteryzuje się stałym oprocentowaniem, którego wysokość zależy od długości trwania lokaty. Bank oferuje możliwość założenia lokaty w jednej z jego placówek jak i na drodze internetowej. Wszystkie lokaty objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W ofercie banku mamy do czynienia z wieloma innymi produktami tego typu o zróżnicowanej charakterystyce i warunkach.

ranking lokat

Dodaj swoją opinię