Komisja Etyki

Etyka w biznesie jest bardzo ważna. Niestety bardzo często zdarza się, że zachowania etyczne czy szeroko pojęta moralność schodzi na dalszy plan w kontekście potencjalnych zysków finansowych i nie tylko. Nie bez znaczenia są, więc takie wydarzenia jak XIV Walne Zebranie członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Odbyło się ona 20 czerwca. W trakcie zebrania zostali wybrani nowi członkowie Komisji Etyki. Mają oni stać na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych podmioty.

Komisja będzie rozpatrywać zgłoszone do niej podejrzenia naruszenia zasad etycznego postępowania, których dopuścić się mogły podmioty zrzeszone. Innymi słowy komisja będzie pilnować by wszyscy należący do KPF przestrzegali norm etycznych i byli uczciwi wobec wszystkich klientów i kontrahentów. Komisja ma również pełnić rolę opiniotwórczą i edukacyjną. Pierwsze posiedzenie ma się odbyć 8 lipca w Gdańsku. Kadencja Komisji Etyki trwa przez 2 lata.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię