Kolejna subskrypcja lokaty w Banku BGŻ BNP Paribas

Od 27 października 2016 roku do 25 kwietnia 2017 roku potrwa IX subskrypcja lokaty w Banku BGŻ BHP Paribas. Jest to osiemnastomiesięczna lokata inwestycyjna, której oprocentowanie uzależnione jest od zmian wartości stawki referencyjnej WIBOR 3M. Obserwacje wskaźnika trwająca w tym terminie będą prowadzone co miesiąc. Maksymalny zysk klienta może wynieść 4,5% w skali okresu lokacyjnego (3% w skali roku). Oferta Lokaty Inwestycyjnej jest skierowana do osób, które oczekują stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych i posiadają wiedzę w zakresie rynków finansowych, ponieważ będą oni musieli zainwestować część swoich oszczędności, co wiąże się z podjęciem pewnego ryzyka i braku pewności osiągnięcia zysku na lokacie inwestycyjnej.

Lokata Inwestycyjna od Banku BGŻ BNP Paribas daje gwarancję kapitału w całym okresie lokacyjnym niezależnie od zmian wartości stawki referencyjnej WIBOR 3M. Za otwarcie, prowadzenie ani zerwanie lokaty nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. W odpowiedzi na wyjątkowo duże zainteresowanie poprzednią ofertą tego produktu zaproponowano klientom Banku przystąpienie do nowej lokaty inwestycyjnej na zbliżonych warunkach.
Minimalna kwota inwestycji wynosi 4 000 zł.


ranking lokat

Dodaj swoją opinię