Kategoria: Lokaty strukturyzowane


Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane

Lokata strukturyzowana to jeden z kilku dostępnych na rynku produktów strukturyzowanych, czyli instrument finansowy złożony z przynajmniej dwóch prostszych instrumentów (np. lokata bankowa w połączeniu z inwestycją w fundusz akcyjny). Zasadniczą cechą lokaty strukturyzowanej (produktu strukturyzowanego) jest połączenie instrumentów ryzykownych, ale dających szansę na wysoki zysk z instrumentami bezpiecznymi mającym zapewnić zwrot zainwestowanego kapitału.

ranking lokat

Market korzyści mBank

Market korzyści mBank

Lokata strukturyzowana Market korzyści przygotowana przez mBank jest oparta o kursy akcji 6 spółek. Strategia zakłada wzrost wartości akcji lub ich spadek (ale nie większy niż 2%). Pod uwagę będzie brany okres 12 miesięcy. Subskrypcja lokaty trwa od 28 stycznia 2014 roku do 10 lutego 2014 roku. Inwestycja rozpocznie się 11 lutego 2014 roku, a zakończy 11 lutego 2015 roku. Minimalna wartość kapitału potrzebna do założenia lokaty to 1 tysiąc złotych. Bank gwarantuje zwrot 100% zainwestowanego kapitału w dniu zakończenia inwestycji.
Solidny Duet III

Solidny Duet III

Solidny Duet III to lokata strukturyzowana oparta o wahania kursu euro do franka szwajcarskiego. Inwestycję przewidziano na 12 miesięcy. Rozpoczyna się 30 maja 2014, a kończy 1 czerwca 2015 roku. Dzień obserwacji kursu ustalono na 28 maja 2015 roku. Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty to 5 000 zł. Maksymalny zysk po spełnieniu kryteriów inwestycyjnych może wynieść do 10,05% w skali roku. Subskrypcja trwa od 5 do 29 maja 2014 roku. W okresie subskrypcji oprocentowanie środków wynosi 2,6% w skali roku.

Semestr z Dolarem II

Semestr z Dolarem II

Raiffeisen Polbank prowadzi w maju subskrypcję na kolejną edycję lokaty strukturyzowanej “Semestr z Dolarem II”. Jest to produkt przewidziany na 6 miesięcy. Początek inwestycji przewidziano na 30 maja, a koniec na 28 listopada 2014 roku. Przy spełnieniu założeń inwestycyjnych zysk z lokaty może sięgnąć 7% w skali roku. Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty to 5 000 zł. Dzień obserwacji kursu ustalono na 25 listopada 2014 roku.