Kategoria: Temat miesiąca


Oszczędzanie na przyszłość dziecka

Oszczędzanie na przyszłość dziecka

Każdy rodzic, który chce zapewnić swoim dzieciom dobry start w dorosłe życie powinien pomyśleć o oszczędzaniu pieniędzy. Mowa tu o wyborze jednej z form oszczędzania długoterminowego, przewidzianego na wiele lat. Im wcześniej rodzice zaczną odkładać pieniądze tym więcej zgromadzą zarówno, jeżeli chodzi o kapitał podstawowy jak i wypracowane w różny sposób (zależnie od wybranej formy oszczędzania) odsetki. Gromadzone przez wiele lat pieniądze można wydać na naukę (studia, kursy, szkolenia, kurs prawa jazdy, itp.), zakup pierwszego mieszkania, pierwszego samochodu, itp.

ranking lokat

Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane

Lokata strukturyzowana to jeden z kilku dostępnych na rynku produktów strukturyzowanych, czyli instrument finansowy złożony z przynajmniej dwóch prostszych instrumentów (np. lokata bankowa w połączeniu z inwestycją w fundusz akcyjny). Zasadniczą cechą lokaty strukturyzowanej (produktu strukturyzowanego) jest połączenie instrumentów ryzykownych, ale dających szansę na wysoki zysk z instrumentami bezpiecznymi mającym zapewnić zwrot zainwestowanego kapitału.
Market korzyści mBank

Market korzyści mBank

Lokata strukturyzowana Market korzyści przygotowana przez mBank jest oparta o kursy akcji 6 spółek. Strategia zakłada wzrost wartości akcji lub ich spadek (ale nie większy niż 2%). Pod uwagę będzie brany okres 12 miesięcy. Subskrypcja lokaty trwa od 28 stycznia 2014 roku do 10 lutego 2014 roku. Inwestycja rozpocznie się 11 lutego 2014 roku, a zakończy 11 lutego 2015 roku. Minimalna wartość kapitału potrzebna do założenia lokaty to 1 tysiąc złotych. Bank gwarantuje zwrot 100% zainwestowanego kapitału w dniu zakończenia inwestycji.

PSO

PSO

Jednym ze sposobów długoterminowego oszczędzania są PSO czyli Programy Systematycznego Oszczędzania. Mogą przyjmować różną formę od systematycznych wpłat na konto oszczędnościowe, przez systematyczne kupowanie jednostek uczestnictwa w TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) aż po odkładanie niewielkich kwot przy codziennych zakupach. Różne mogą być cele tego typu oszczędzania: finansowa przyszłość dzieci, dodatkowe środki na emeryturę, wkład własny do kredytu mieszkaniowego, itp.

Solidny Duet III

Solidny Duet III

Solidny Duet III to lokata strukturyzowana oparta o wahania kursu euro do franka szwajcarskiego. Inwestycję przewidziano na 12 miesięcy. Rozpoczyna się 30 maja 2014, a kończy 1 czerwca 2015 roku. Dzień obserwacji kursu ustalono na 28 maja 2015 roku. Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty to 5 000 zł. Maksymalny zysk po spełnieniu kryteriów inwestycyjnych może wynieść do 10,05% w skali roku. Subskrypcja trwa od 5 do 29 maja 2014 roku. W okresie subskrypcji oprocentowanie środków wynosi 2,6% w skali roku.

Semestr z Dolarem II

Semestr z Dolarem II

Raiffeisen Polbank prowadzi w maju subskrypcję na kolejną edycję lokaty strukturyzowanej “Semestr z Dolarem II”. Jest to produkt przewidziany na 6 miesięcy. Początek inwestycji przewidziano na 30 maja, a koniec na 28 listopada 2014 roku. Przy spełnieniu założeń inwestycyjnych zysk z lokaty może sięgnąć 7% w skali roku. Minimalna kwota potrzebna do założenia lokaty to 5 000 zł. Dzień obserwacji kursu ustalono na 25 listopada 2014 roku.